GEOFIZYKA W GEOLOGII – nowy kierunek studiów

Geofizyka w GeologiiCzym jest Geofizyka w Geologii?Co mogę robić dalej?

Kierunek GEOFIZYKA W GEOLOGII to nowy makrokierunek stworzony wspólnie przez wydziały Geologii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie obejmuje on studia I (licencjackie).

Fascynują Cię trzęsienia ziemi i wędrówka kontynentów? Pasjonujesz się badaniami Marsa, które prowadzą sondy kosmiczne? A może chcesz poszukiwać nowych złóż surowców naturalnych lub osiągnąć sukces w przemyśle wydobywczym? Kierunek został utworzony dla studentów zainteresowanych naukami o Ziemi i innych ciałach niebieskich i ich badaniem metodami geofizycznymi, w tym ich praktycznym zastosowaniem.

Geofizyka bada i wykorzystuje praktycznie zjawiska fizyczne zachodzące na Ziemi. Badania geofizyczne obejmują zagadnienia o przeróżnej skali, począwszy od analiz gruntów, na których stawiane są budynki, poprzez rozpoznawanie budowy geologicznej Polski, aż po budowę wewnętrzną całej planety. Sztuczne satelity pozwalają spojrzeć na Ziemię z nowego punktu widzenia. W epoce eksploracji Kosmosu doświadczenia wyniesione z badań naszej planety są wykorzystywane w badaniach innych planet, księżyców i komet, gdzie zupełnie odmiennym środowiskiem rządzą te same prawa fizyki. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych pracowników Wydziałów Fizyki i Geologii. Większość zajęć odbywać się będzie na terenie kampusu Ochota, m. in. w nowo oddanym do użytku budynku Wydziału Fizyki przy ulicy Pasteura 5a. Oferujemy dostęp do nowoczesnej aparatury w laboratoriach badawczych i dydaktycznych oraz do nowoczesnego oprogramowania. Kampus jest dobrze skomunikowany z resztą miasta, docierają do niego tramwaje i autobusy, a metro jest w zasięgu przyjemnego spaceru przez Pole Mokotowskie. Wzdłuż ulicy Banacha przebiega także wygodna ścieżka rowerowa.

Kierunek GEOFIZYKA W GEOLOGII wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych nauk o Ziemi. Studia obejmują bloki zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, geofizyki, geologii i planetologii. Studenci zyskają wiedzę fizyczną potrzebną do zrozumienia procesów zachodzących na powierzchni i w głębi Ziemi, doświadczenie geologiczne, niezbędne, aby powiązać teorię z rzeczywistością oraz nauczą się wykorzystywać możliwości, jakie dają współczesne techniki komputerowe. Poznają zarówno praktyczne metody poszukiwawcze i eksploatacyjne, które mają zastosowanie w gospodarce, jak i metody badawcze. Stosujemy nowoczesne metody nauczania, wykorzystując dostępne w Internecie bazy danych i nowoczesne metody analizy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szczególną uwagę poświęcamy zdobywaniu praktycznych umiejętności w laboratoriach i podczas prac terenowych. Część zajęć prowadzona będzie przez Internet. Studenci mogą liczyć, że ich wykształcenie będzie naprawdę potrzebne w życiu zawodowym. W celu zapewnienia absolwentom jak najlepszego startu na rynku pracy obowiązkowe letnie praktyki studenckie odbywać się będą w firmach powiązanych z tematyką studiów.

GEOFIZYKA W GEOLOGII jest kierunkiem, który otwiera przed Tobą szerokie możliwości. Studia przygotowują do pracy zarówno w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym), jak i w jednostkach naukowych.

Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kształcić się dalej na studiach stopnia II, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności. Nasi naukowcy prowadzą badania sejsmiczne w regionach polarnych, badają własności materii komet i księżyców planet-olbrzymów – to tylko niektóre spośród tematów ich prac. GEOFIZYKA W GEOLOGII pozwoli chętnym dołączyć do tego grona. Po uzyskaniu stopnia magistra absolwenci będą mieli możliwość uzyskania stopnia doktora w ramach studiów doktoranckich na obu wydziałach.

Wizyta w Centrum Badań Kosmicznych PAN

3 marca bieżącego roku, studenci Geofizyki w Geologii oraz studenci należący do Koła Naukowego Geofizyki UW mieli okazję odwiedzić Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN). Podczas wycieczki członkowie Koła mieli okazję zapoznać się z prowadzonymi w CBK PAN badaniami naukowymi oraz obecnie realizowanymi projektami badawczymi.

Zaproszenie do CBK PAN wyszło z inicjatywy Izabeli Kowalskiej-Leszczyńskiej z Zespołu Fizyki Układu Słonecznego i Astrofizyki. Studenci mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat prac prowadzonych przez Zespół, a także o możliwości odbywania praktyk związanych z badaniami nad heliosferą. Ponadto Koło odwiedziło Zakład Fizyki Plazmy, gdzie członkowie mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat badań prowadzonych nad jonosferą oraz na temat prognozowania pogody kosmicznej.

Oprócz tego studenci mieli też okazję zwiedzić laboratoria i pracownie elektroniczne oraz porozmawiać z dyrekcją na temat możliwości jakie stwarza dla studentów CBK PAN.

DOKO’2020

Fot.: Stoisko Koła Naukowego Geofizyki UW na Festiwalu Nauki.

Już 14 marca 2020 na Wydziale Fizyki UW odbędą się Dni Otwarte Kampusu Ochota (DOKO’2020), na których będzie możliwość dowiedzenia się więcej na temat studiowania na wydziałach zlokalizowanych na naszym Kampusie. Podczas wydarzenia nie zabraknie warsztatów oraz pokazów dla osób z każdej kategorii wiekowej.

Koło Naukowe Geofizyki również przygotowało atrakcje dla osób chcących wziąć udział w DOKO’2020. Studenci zaprezentują przygotowane przez siebie pokazy oraz opowiedzą o studiach na Wydziale Fizyki oraz Wydziale Geologii. Podczas prezentacji KNG UW zobaczyć będzie można trzy pokazy:

pokaz związany z energią wiatrową – uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób działa turbina wiatrowa i jak wytwarzany jest w niej prąd przemienny;

geofon –  zaprezentowane zostanie urządzenie służące do rejestracji fal sejsmicznych; uczestnicy dowiedzą się też więcej na temat trzęsień Ziemi oraz ich natury. Opowiemy o mechanizmie ich powstawania oraz ich rejestracji;

Na czym polega zjawisko indukcji? – tutaj zaprezentowane zostanie zjawisko indukcji elektromagnetycznej; pokaz stanowi swego rodzaju merytoryczne uzupełnienie pokazu turbiny wiatrowej oraz geofonu, ponieważ oba urządzenia opierają swoje działanie na zjawisku indukcji.

Na pokazy zapraszamy między godziną 12 a 16. Więcej informacji na temat atrakcji dostępnych na DOKO można znaleźć TUTAJ.

Metody numeryczne i oprogramowanie w mechanice ośrodków ciągłych

Powierzchnia stałego potencjału ( ‚geoida’ – granatowa i powierzchnia fizyczna komety 67P/C-G. Obliczenia L. Czechowskiego.

Początek semestru to ostatni moment, żeby zapisać się na zajęcia. Metody numeryczne i programowanie w mechanice ośrodków ciągłych to przedmiot prowadzony na Wydziale Fizyki UW przez prof. dr. hab. Leszka Czechowskiego oraz dr. hab. Konrada Kossackiego. Na kurs składa się 30 godzin wykładowych oraz 30 godzin ćwiczeniowych. Uczęszczający na zajęcia studenci uzyskać mogą 4 punkty ECTS.

Jeśli interesuje Cię praktyczne wykorzystanie metod numerycznych w mechanice ośrodków ciągłych, znasz podstawy C, C++, Fortrana lub Pythona, ten przedmiot jest świetną okazją by nauczyć się stosować wiedzę w praktyce. Podczas zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z tematem mechaniki ośrodków ciągłych, a także dowiesz się w jaki sposób pisać programy numeryczne przydatne w rozwiązywaniu równań, rozwiązywane będą problemy spotykane przy modelowaniu za pomocą wybranych gotowych pakietów, a także zapoznasz się z metodami badania problemów w laboratorium lub w naturze.

Więcej szczegółów na temat zajęć znaleźć można TUTAJ.

Żeby zapisać się na przedmiot należy zgłosić się do prof. Leszka Czechowskiego.

Konferencja GAUS

Już 19 marca 2020 roku rozpocznie się IV Konferencja Geotematyczna GAUS. Będzie ona trwała od czwartku aż do niedzieli (22 marca 2020) i odbędzie się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia będzie ochrona środowiska, geologia realizowana w formie wycieczek terenowych, a także geofizyka w postaci atrakcyjnych i praktycznych warsztatów. Na konferencji nie zabraknie interesujących wykładów z dziedziny nauk o Ziemi, zajęć oraz targów pracy, na których studenci będą mogli bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami zaproszonych firm. Jeden dzień poświęcony zostanie sesji referatowej oraz sesji plakatowej, na której studenci zaprezentować będą mogli realizowane przez siebie projekty. Na konferencji odbędzie się również konkurs prac dyplomowych, w którym więcej przeczytać można TUTAJ.

Więcej informacji na temat Konferencji znaleźć można na stronie wydarzenia. Rejestracja trwa do 27 lutego 2020 i można dokonać jej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem eventu.

Wśród prelegentów, którzy przygotują referaty w ramach tegorocznej edycji znajdą się także studenci kierunku Geofizyka w Geologii 🙂

Metody łagodzenia skutków pożarów związanych z erozją

Fot.: Krajobraz po pożarze lasu, Castelo Branco, autor: Helena Ciechowska

Pożary lasów to problem, który coraz częściej dotyka wiele obszarów. Jednym z dotkniętych ich skutkami krajów jest Portugalia. 13 stycznia 2020 odbyło się spotkanie Koła Naukowego Geofizyki UW, na którym studentka – Helena Ciechowska – wygłosiła referat na temat „Pożary lasów i metody łagodzenia ich skutków związanych z erozją”. Prezentacja związana była z odbytymi przez nią praktykami na Uniwersytecie w Aveiro, w zespole Earth Surface Processes Team. Z wykładu można było dowiedzieć się więcej na temat wpływów jakie pożary mają na właściwości gleby oraz jakie metody stosuje się oraz uważa za najlepsze w celu zapobiegania spływom błotnym, czy szybkim powodziom związanych ze zmianami wspomnianych parametrów gleby na obszarach, które zostały spalone.

W oparciu o prezentację przygotowany został tekst (związany z prezentowanym tematem), który przeczytać można TUTAJ.

Zastosowanie Nauk o Ziemi w naukach sądowych

Fot.: Cmentarz w San Diego odkryty z wykorzystaniem metody georadarowej w roku 1993, autor zdjęcia: Helena Ciechowska

Mało kto wie, że nauki o Ziemi coraz częściej znajdują zastosowanie w innych dziedzinach, niż te o których myślimy, gdy o nich zazwyczaj wspominamy. Na pierwszy rzut oka nie widać bowiem żadnego powiązania między kryminalistyką oraz geologią, czy też geofizyką.

To złudne wrażenie braku powiązania stara się rozwiać doktorant Wydziału Geologii – Michał Pisz wraz z Michałem Cyglickim oraz dr. hab. Radosławem Mieszkowskim. W nadchodzącym semestrze rusza koordynowany przez Michała Pisza przedmiot: Wstęp do geokryminalistyki. Powstał on we współpracy Wydziału Geologii z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki badań w dziedzinie kryminalistyki bezpośrednio związanych z analizą próbek geologicznych, czy użytecznych w naukach sądowych technik geofizycznych oraz ich praktycznego zastosowania. Studenci będą mieli między innymi możliwość nauczenia się obróbki danych geofizycznych oraz pracy na mikroskopach.

Więcej informacji o przedmiocie znaleźć można w USOSie, gdzie zamieszczone są terminy zajęć wraz z ich sylabusem.

To jednak nie jedyna możliwość zetknięcia się z tematem. W piątek 21 lutego o godzinie 15 posłuchać będzie można otwartego wykładu „Forensic Geology: The Application of Geology to Police and Law Enforcement”, który wygłoszony zostanie przez dr. L. Donnolley’ego i dr. A. Ruffell’a, w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, na Kampusie Ochota przy ulicy Żwirki i Wigury 101, w AULI C. Więcej informacji na temat wykładu można znaleźć TUTAJ.

CIGaR – badania geofizyczne na obszarze objętym podpowierzchniowym zapłonem

Logo projektu CIGaR

Zapłon węglowych hałd stanowi duży problem środowiskowy oraz jest źródłem dodatkowego zanieczyszczenia powietrza. Na obszarze Śląska złóż węgla nie brakuje, a co za tym idzie nie brakuje także hałd, na których kopalnie składują materiał, którego nie można wykorzystać. To właśnie tego typu „wysypiska” odpadów kopalnianych, zdecydowała się badać Helena Ciechowska. Wraz ze studentkami kierunku Geofizyka w Geologii – Julią Chachulską oraz Magdaleną Bartmańską i studentami Wydziału Geologii – Stanisławem Mieszkowskim i Agnieszką Huć, stworzyła projekt CIGaR (Coal Ignition Geophysical Research), którego celem jest lokalizacja ognisk zapłonów wewnątrz płonących hałd oraz zbadanie zmian pól fizycznych wewnątrz środowisk objętych pożarem węgla. Projekt został objęty minigrantem Laboratorium Pomysłów Inkubatora UW, którego sponsorem jest firma Roche.

Projekt prowadzony jest pod okiem dr. hab. Radosława Mieszkowskiego. Dużą pomoc studenci zyskują także ze strony Władz Dziekańskich Wydziału Fizyki. Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Krzysztof Turzyński wystąpił o pozwolenie na prowadzenie prac terenowych do Urzędu Miasta Bytom i tym samym studenci uzyskali zgodę na prowadzenie badań terenowych. Do tej pory przeprowadzono dwie serie pomiarowe, następne prace planowane są na styczeń, marzec oraz maj.

Projekt zakłada lepsze zrozumienie dynamiki środowiska objętego pożarem oraz utworzenie modelu migracji ognisk wewnątrz hałdy w celu umożliwienia likwidacji problemu.

Projekt – Szklary

Fot.: Korytarz kopalni w Szklarach, zdjęcie: Helena Ciechowska

Koło Naukowe Geofizyki nie zwalnia tempa. 6 grudnia studenci pod opieką dr hab. Radosława Mieszkowskiego rozpoczęli kolejny projekt badawczy.

Autorem pomysłu jest wiceprezes Koła Naukowego Geofizyki UW – Mikołaj Zawadzki, a opiekunem naukowym Michał Pisz. Pomysł Mikołaja obejmuje odtworzenie mapy kopalni Niklu i Chryzoprazu w Szklarach na Dolnym Śląsku. Kopalnia ta, należy do kopalni głębokich, posiada 5 poziomów, z których najgłębszy znajduje się około 100 metrów pod powierzchnią terenu. Wiele z podziemnych korytarzy zostało zasypanych oraz zalanych. Mikołaj planuje odtworzyć układ sztolni korzystając przy tym z metod geofizycznych oraz baz danych GIS, a także korzystając z dostępnych map historycznych.

7 grudnia odbyła się wizja lokalna oraz przeprowadzono próbny pomiar, którego celem była weryfikacja stosowalności obranej przez studentów metody w badanym obszarze. Mikołaj planuje nawiązać współpracę z Politechniką Wrocławską oraz właścicielem sztolni „Robert” – Dariuszem Domagałą.

Przeprowadzone pomiary pozwolą grupie zaplanować badania terenowe oraz umożliwią określenie przyszłych działań w związku z prowadzonymi badaniami.
Badania były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Zakładu Fizyki Litosfery Instytutu Geofizyki UW.

Pierwsze obrony na kierunku Geofizyka w Geologii

Fot.: Magdalena Bartmańska i Maciej Karasewicz po egzaminie licencjackim przed gmachem Wydziału Fizyki UW.

17 grudnia 2017 roku obronili się pierwsi studenci naszego kierunku. Magdalena Bartmańska oraz Maciej Karasewicz zyskali tytuł licencjatów kierunku Geofizyka w Geologii i tym samym stali się pierwszymi jego absolwentami.

Praca Magdy obejmowała zagadnienia z zakresu geofizyki stosowanej i nosiła tytuł: „Kartowanie stropu osadów górnej Jury metodą tomografii elektrooporowej w Woli Morawieckiej w województwie Świętokrzyskim”. Jej promotorem był dr hab. Radosław Mieszkowski z Wydziału Geologii UW. Teraz studentka planuje kontynuować studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej natomiast napisał pracę zatytułowaną „Krakatau – Erupcje wulkaniczne i tsunami w strefie subdukcji”, której promotorem był prof. dr hab. Marek Grad z Wydziału Fizyki UW.

Gratulujemy ukończenia studiów!

Walne zgromadzenie PSSF

Ponad rok temu – 24 listopada 2018 roku – na Wydziale Fizyki AGH zawiązane zostało Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki (PSSF), będące polskim komitetem {iaps} – International Association of Physics Students. Wśród założycieli nie zabrakło reprezentacji studentów z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a wśród nich także studentów kierunku Geofizyka w Geologii.

Logo Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki

Do tej pory funkcje Zarządu sprawowali między innymi Michał Suchorowski (AGH) jako prezes, Tomasz Necio (UW) jako wiceprezes, Przemysła Kaim (PW) jako skarbnik, Ewa Glimos (AGH) jako sekretarz, a także Aleksandra Kukiełka (AGH) i Paulina Stasica (AGH).

Ten rok był dla PSSF rokiem, w którym zajęto się wszelkimi formalnościami związanymi z utworzeniem Stowarzyszenia. Na Wydziale Fizyki UW miały miejsce, zorganizowane przez Komitet Lokalny PSSF Uniwersytetu Warszawskiego, krajowe eliminacje do konkursu PLANCKS.

30 listopada bieżącego roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się Walne Zgromadzenie PSSFu na którym oficjalnie zatwierdzone zostały Komitety Lokalne – między innymi ten, działający przy Uniwersytecie Warszawskim. Wybrano także nowy Zarząd Stowarzyszenia wraz z Komisją Rewizyjną, na której czele stanie Mikołaj Zawadzki – student naszego kierunku (Geofizyka w Geologii)

Nowy skład Zarządu prezentuje się następująco: prezesem została Aleksandra Kukiełka (AGH), funkcję wiceprezesa w dalszym ciągu pełnić będzie Tomasz Necio (UW) oprócz tego będzie on też pełnił funkcję rzecznika, skarbnikiem został Sebastian Owarzany (AGH), a na sekretarza powołana została Helena Ciechowska (UW). Oprócz tego w Zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się Michał Suchorowski (AGH) jako pełnomocnik ds. iapsu, Łukasz Sawicki (PW) jako koordynator Komitetów Lokalnych i członków indywidualnych, Sara Piotrowska (UW) jako pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań, Kacper Ledwosiński (PW) jako pełnomocnik ds. informatyzacji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączania do istniejących już Komitetów Lokalnych PSSF lub zakładaniu ich na uczelniach, na których jeszcze ich nie ma. Do Stowarzyszenia mogą wstąpić studenci fizyki oraz nauk pokrewnych.