I stopień

Rok I
Semestr 1Semestr 2
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Ulotka przedmiotu
Matematyka I/ Analiza I i Algebra I 60 h wykładu, 120 h ćwiczeń 14 PDF
Fizyka I (dla ZFBM-FM i NI) 45 h wykładu, 45 h ćwiczeń 7 PDF
Geologia dynamiczna 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 3 PDF
Fizyka wnętrza Ziemi 30 h wykładu 2 PDF
BHP w laboratorium oraz ergonomia 0,5
Podstawy ochrony własności intelektualnej 0,5
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Ulotka przedmiotu
Matematyka II/ Analiza II i Algebra II 90 h wykładu, 90 h ćwiczeń 14 PDF
Fizyka II (dla ZFBM-FM i NI) 45 h wykładu, 30 h ćwiczeń 7 PDF
Geologia dynamiczna 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 6 PDF
Kurs terenowy geologii ogólnej praktyka terenowa 6 PDF

Rok II
Semestr 3Semestr 4
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Ulotka przedmiotu
Fizyka III (dla ZFBM-FM i NI) 45 h wykładu, 30 h ćwiczeń 7 PDF
Statystyka dla przyrodników 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 4
Geologia strukturalna 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 4 PDF
Sedymentologia 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 4 PDF
Zarys geologii regionalnej Polski 30 h praktikum 2 PDF
Termodynamika (dla ZFBM-FM i -NI) 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 5 PDF
Mineralogia 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 3
Pracownia komputerowa 30 h pracowni komputerowej 2 PDF
WF 30 h ćwiczeń 0,5 PDF
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Ulotka przedmiotu
Sejsmologia 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 6
Geochemia 30 h wykładu 2
Podstawy hydrogeologii 30 h wykładu, 15 h ćwiczeń 2
Geologia inżynierska 30 h wykładu, 15 h ćwiczeń 2
Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 4 PDF
Analiza niepewności pomiarowych i Pracownia wstępna S 10 h laboratorium, 20 h wykładu 2,5 PDF
Środowisko obliczeniowe MATLAB – cz. 1 30 h pracowni komputerowej 3 PDF
Przedmioty do wyboru 2,5
Przedmioty ogólnouniwersyteckie i lektoraty 1 PDF
WF 30 h ćwiczeń 0,5 PDF
Praktyka studencka 3 tygodnie 3

Rok III
Semestr 5Semestr 6
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Ulotka przedmiotu
Wstęp do fizyki subatomowej 30 h wykładu 3
Podstawy geofizyki stosowanej 30 h wykładu 3 PDF
Planetologia 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 6 PDF
Zastosowanie GIS w geomorfologii i geologii czwartorzędu/ GIS 3D w geologii złóż 30 h pracowni komputerowej 2 PDF
Technologia informacyjna w geofizyce 3h laboratorium 2,5 PDF
Podstawy pomiarowych technik geofizycznych 60 h pracowni 4 PDF
Petrologia I 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 4
Przedmioty do wyboru 6
Przedmioty ogólnouniwersyteckie i lektoraty 2 PDF
WF 30 h ćwiczeń 0,5 PDF
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Ulotka przedmiotu
Dynamika wnętrza Ziemi: metody i zastosowania 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 4 PDF
Geofizyka stosowana 60 h praktikum 4
Metody numeryczne i oprogramowanie w mechanice ośrodków ciągłych 30 h wykładu, 30 h ćwiczeń 4 PDF
Bazy danych 30 h ćwiczeń 2 PDF
Proseminarium licencjackie 30 h ćwiczeń 2
Pracownia i praca licencjacka, Geofizyka w geologii 75 h 4
Przedmioty do wyboru 4,5
Przedmioty ogólnouniwersyteckie i lektoraty 2 PDF
Egzamin z języka angielskiego B2 2
WF 30 h ćwiczeń 0,5 PDF