Referat na posiedzeniu Komisji Fizyki Wody

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72/74 http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/z20171

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72/74
http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/z20171

 

 

W środę, 22 marca 2016, nasza grupa zajmująca się badaniem rzek pozaziemskich (Extraterrestrial Rivers Modelling Group) w składzie dr hab. L. Czechowski, mgr P. Witek i mgr K. Misiura została zaproszona na posiedzenie Komisji Fizyki Wody (pracującego w ramach Komitetu Gospodarki Wodnej PAN). Przedstawiliśmy referat pt. „Modelowanie rzek pozaziemskich” , który omawiał nasze plany modelowania różnego rodzaju nietypowych rzek oraz bieżące prace nad modelowaniem rzek na Tytanie. Spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Konferencja LPSC 2016

 

Rotating_view_of_comet_on_14_July_2014_node_full_image_2

Kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko widziana z odległości ok. 12 000 km. Obrót wokół osi trwa ok. 12 godzin. Credits: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/ UPM/DASP/IDA

 

 

 

Na konferencji 47th Lunar and Planetary Science Conference, odbywającej się w dniach 21-25 marca 2016 w miejscowości The Woodlands w Texasie, przedstawiona była praca pt. „Earthquakes on comets and their consequences” (Leszek Czechowski) dotycząca trzęsień ziemi na kometach i powstawaniem osuwisk na nich.

ExoMars!

Start rakiety Proton z sondą ExoMars

Start rakiety Proton z sondą ExoMars
©ESA–Stephane Corvaja

 

Dzisiaj o godzinie 10:31 z kosmodromu Bajkonur wystartowała europejsko-rosyjska misja ExoMars 2016. Start przebiegł bez problemów, do wieczora sonda wykona jeszcze manewry niezbędne do skierowania jej na właściwy kurs. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w październiku wejdzie na orbitę dookoła Marsa, z której będzie badała atmosferę planety i zrzuci niewielki lądownik. Misja dotrze do celu w czasie, gdy na Marsie zaczyna się sezon burz pyłowych, dzięki czemu lądownik bezpośrednio zbada towarzyszące im warunki. Orbiter ma za zadanie wykrywać gazy śladowo obecne w atmosferze, takie jak metan, które świadczą o procesach geologicznych zachodzących na tej tajemniczej planecie… a może nawet o aktywności biologicznej. Analizy będą prowadzili m.in. badacze z Centrum Badań Kosmicznych PAN, przy współpracy z naukowcami z naszego Instytutu Geofizyki UW. Trzymamy kciuki za bezpieczny lot!

Odszedł profesor Dziewoński

Adam Dziewonski of Harvard University with his globes.

Adam Dziewoński na Uniwersytecie Harvarda

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci profesora Adama M. Dziewońskiego. Profesor był znanym na całym świecie geofizykiem i sejsmologiem, absolwentem geofizyki na ówczesnym Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Razem z Donem L. Andersonem stworzył bardzo popularny model budowy Ziemi PREM (Preliminary Reference Earth Model). Profesor badał także mechanizmy trzęsień Ziemi (metodą inwersji centroidalnego tensora momentu sejsmicznego). Kierowana przez Niego tzw. Grupa Harvardzka regularnie publikowała i nadal publikuje wyniki badań mechanizmów dla największych trzęsień ziemi. Profesor był jednym z pionierów globalnej tomografii sejsmicznej, dzięki której określono ogólny przepływ konwekcji w płaszczu Ziemi. Efektem tej konwekcji jest m.in. ruch kontynentów. W 1998 roku Profesor wspólnie z Donem L. Andersonem, został laureatem Nagrody Crafoorda, czyli odpowiednika nagrody Nobla w naukach o Ziemi. Profesor od lat siedemdziesiątych wykładał na Uniwersytecie Harvarda, z którym był związany do końca życia. W ostatnich latach poświęcił się badaniom wewnętrznego jądra Ziemi. Odkrył m.in. szybszy obrót jądra wewnętrznego niż obrót Ziemi.

GEOFIZYKA W GEOLOGII – nowy kierunek studiów

Geofizyka w GeologiiCzym jest Geofizyka w Geologii?Co mogę robić dalej?

Kierunek GEOFIZYKA W GEOLOGII to nowy makrokierunek stworzony wspólnie przez wydziały Geologii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie obejmuje on studia I (licencjackie).

Fascynują Cię trzęsienia ziemi i wędrówka kontynentów? Pasjonujesz się badaniami Marsa, które prowadzą sondy kosmiczne? A może chcesz poszukiwać nowych złóż surowców naturalnych lub osiągnąć sukces w przemyśle wydobywczym? Kierunek został utworzony dla studentów zainteresowanych naukami o Ziemi i innych ciałach niebieskich i ich badaniem metodami geofizycznymi, w tym ich praktycznym zastosowaniem.

Geofizyka bada i wykorzystuje praktycznie zjawiska fizyczne zachodzące na Ziemi. Badania geofizyczne obejmują zagadnienia o przeróżnej skali, począwszy od analiz gruntów, na których stawiane są budynki, poprzez rozpoznawanie budowy geologicznej Polski, aż po budowę wewnętrzną całej planety. Sztuczne satelity pozwalają spojrzeć na Ziemię z nowego punktu widzenia. W epoce eksploracji Kosmosu doświadczenia wyniesione z badań naszej planety są wykorzystywane w badaniach innych planet, księżyców i komet, gdzie zupełnie odmiennym środowiskiem rządzą te same prawa fizyki. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych pracowników Wydziałów Fizyki i Geologii. Większość zajęć odbywać się będzie na terenie kampusu Ochota, m. in. w nowo oddanym do użytku budynku Wydziału Fizyki przy ulicy Pasteura 5a. Oferujemy dostęp do nowoczesnej aparatury w laboratoriach badawczych i dydaktycznych oraz do nowoczesnego oprogramowania. Kampus jest dobrze skomunikowany z resztą miasta, docierają do niego tramwaje i autobusy, a metro jest w zasięgu przyjemnego spaceru przez Pole Mokotowskie. Wzdłuż ulicy Banacha przebiega także wygodna ścieżka rowerowa.

Kierunek GEOFIZYKA W GEOLOGII wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych nauk o Ziemi. Studia obejmują bloki zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, geofizyki, geologii i planetologii. Studenci zyskają wiedzę fizyczną potrzebną do zrozumienia procesów zachodzących na powierzchni i w głębi Ziemi, doświadczenie geologiczne, niezbędne, aby powiązać teorię z rzeczywistością oraz nauczą się wykorzystywać możliwości, jakie dają współczesne techniki komputerowe. Poznają zarówno praktyczne metody poszukiwawcze i eksploatacyjne, które mają zastosowanie w gospodarce, jak i metody badawcze. Stosujemy nowoczesne metody nauczania, wykorzystując dostępne w Internecie bazy danych i nowoczesne metody analizy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szczególną uwagę poświęcamy zdobywaniu praktycznych umiejętności w laboratoriach i podczas prac terenowych. Część zajęć prowadzona będzie przez Internet. Studenci mogą liczyć, że ich wykształcenie będzie naprawdę potrzebne w życiu zawodowym. W celu zapewnienia absolwentom jak najlepszego startu na rynku pracy obowiązkowe letnie praktyki studenckie odbywać się będą w firmach powiązanych z tematyką studiów.

GEOFIZYKA W GEOLOGII jest kierunkiem, który otwiera przed Tobą szerokie możliwości. Studia przygotowują do pracy zarówno w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym), jak i w jednostkach naukowych.

Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kształcić się dalej na studiach stopnia II, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności. Nasi naukowcy prowadzą badania sejsmiczne w regionach polarnych, badają własności materii komet i księżyców planet-olbrzymów – to tylko niektóre spośród tematów ich prac. GEOFIZYKA W GEOLOGII pozwoli chętnym dołączyć do tego grona. Po uzyskaniu stopnia magistra absolwenci będą mieli możliwość uzyskania stopnia doktora w ramach studiów doktoranckich na obu wydziałach.