Sebastian Kowalczyk

Kowalczyk_Sebastian1Imię i nazwisko: Sebastian Kowalczyk

Nr tel.: +48 22 55 40 532

Adres e-mail: S.Kowalczyk@uw.edu.pl

Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, pokój 1114

Stopień naukowy: doktor

Kariera naukowa:

2002 – magister, specjalizacja Geologia Inżynierska, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2007 – doktor nauk o Ziemi, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2008 – studia podyplomowe na kierunku Geofizyka Naftowa, Akademia Górniczo Hutnicza;
2010 – studia podyplomowe na kierunku Projektowanie geotechniczne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Praca zawodowa:

od 2002 – doktorant w Zakładzie Geomechaniki, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.
od 2007 – adiunkt w Zakładzie Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.

Udział w projektach badawczych i grantach:

  • Sedymentologiczno-tektoniczna ewolucja basenu Orawsko-Nowotarskiego i jej relacja do neogeńskiej ewolucji Karpat wewnętrznych. Projekt badawczy nr NCN 2011/01/B/ST10/07591, wykonawca.
  • Ocena izolacyjności gruntów słabo przepuszczalnych na podstawie analiz dystrybucji ciśnienia porowego w badaniach konsolidometrycznych, projekt badawczy nr N N525 254740, Warszawa, wykonawca.
  • Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał – Centralne Karpaty Zachodnie (Atlas Geomechanicznych Właściwości Skał Polski), projekt badawczy nr: N N525403134; Warszawa, wykonawca.
  • Właściwości wytrzymałościowe ośrodków skalnych na dużych głębokościach w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury; projekt badawczy nr R17 038 03; Warszawa, wykonawca.
  • Zmiany właściwości filtracyjnych w procesie konsolidacji zielonych iłów beidellitowych z rowu Kleszczowa (grant promotorski); projekt badawczy nr: 4 T12B 023 30; Warszawa wykonawca.
  • Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał – Synklinorium lubelskie (Atlas Geomechanicznych Właściwości Skał Polski); projekt badawczy nr: 4T12A 00226; Warszawa, wykonawca.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Geofizyka stosowana (praktikum); Metody geofizyczne w hydrogeologii i geologii inżynierskiej (ćw); Geofizyka w ochronie środowiska (w); Geometria przestrzenna (ćw); Geologia stosowana (ćw); Geotechnika (ćw).