Piotr Witek

PWitekImię i nazwisko: Piotr Witek

Nr tel.: 225546854

Adres e-mail: ppwit@igf.fuw.edu.pl

Adres: Centrum Badań Kosmicznych PAN

Stopień naukowy: doktor

Kariera naukowa:

2011 – praca magisterska na Wydziale Fizyki UW, praca doktorska obroniona nw Wydziale Fizyki UW

Praca zawodowa:

Od 2015 roku doktor obroniony na Wydziale Fizyki UW

Tematyka badawcza:

Konwekcja w księżycach lodowych, procesy rzeczne na Tytanie i Marsie

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Analiza niepewności pomiarowych i Pracownia wstępna, Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych, Pracownia technik pomiarowych, Planety – ich powierzchnie i wnętrza