Piotr Witek

PWitekImię i nazwisko: Piotr Witek

Nr tel.: 225546854

Adres e-mail: ppwit@igf.fuw.edu.pl

Adres: ul. Pasteura 7, pokój 523c

Stopień naukowy: magister

Kariera naukowa:

2011 – praca magisterska na Wydziale Fizyki UW

Praca zawodowa:

Od 2011 doktorant w Instytucie Geofizyki

Tematyka badawcza:

Konwekcja w księżycach lodowych, procesy rzeczne na Tytanie i Marsie

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Analiza niepewności pomiarowych i Pracownia wstępna, Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych, Pracownia technik pomiarowych, Planety – ich powierzchnie i wnętrza