Monika Wilde-Piórko

Wilde_MonikaImię i nazwisko: Monika Wilde-Piórko

Nr tel.: +48 22 55 32 006

Adres e-mail: monika.wilde@fuw.edu.pl

Adres: ul. Pasteura 5, pokój B4.06

Stopień naukowy: doktor

Kariera naukowa:

1997 – magister, fizyka litosfery, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski;
2002 – doktor nauk fizycznych, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski, nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską (2003)
od 2002 – adiunkt w Instytucie Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski;
2006 – 2013 – kierownik Zakładu Fizyki Litosfery, Instytut Geofizyki UW.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Fizyka I, II i III (ćw), Sejsmologia (ćw), Elastomechanika (ćw), Podstawy hydrodynamiki (ćw), Wybrane zagadnienia hydrodynamiki (ćw), Mechanika płynów (ćw), Metody matematyczne geofizyki (ćw), III pracownia fizyki środowiska, III pracownia fizyki litosfery i planetologii, Teoria sprężystości i reologia (ćw), Metody sejsmiczne (ćw), Pracownia geofizyczna I i II, Pracownia fizyczna II stopnia, Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska.