Mirosław Ludwiniak

MLudwiniakImię i nazwisko: Mirosław Ludwiniak

Nr tel.: +48 22 55 40 462

Adres e-mail: Miroslaw.Ludwiniak@uw.edu.pl

Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, pokój 1052

Stopień naukowy: doktor

Kariera naukowa:

2002 – magister, Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2007 – doktor nauk o Ziemi, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski.

Praca zawodowa:

od 2002 – doktorant w Instytucie Geologii Podstawowej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.
od 2007 – adiunkt w Instytucie Geologii Podstawowej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Tektonika (ćw), Geologia strukturalna (ćw.), Kartowanie geologiczne (ćw.), Kurs kartowania geologicznego (kurs terenowy), Metody komputerowe w geologii (ćw.), Praktikum z analizy strukturalnej (praktikum), Grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej (praktikum), Cyfrowe modele budowy geologicznej (praktikum).