Marek Grad

 

Grad_MarekImię i nazwisko: Marek Grad

Nr tel.: +48 22 55 32 007

Adres e-mail: mgrad@mimuw.edu.pl

Adres: ul. Pasteura 5, pokój B4.07

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Tytuł naukowy: profesor zwyczajny

Kariera naukowa:

1975 – magisterium, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
1981 – doktorat, Polska Akademia Nauk
1988 – habilitacja, Polska Akademia Nauk
1992 – tytuł naukowy profesora Nauk o Ziemi
1999 – członek zagraniczny Fińskiej Akademii Nauk (Foreign Member of the Finnish Academy of Science and Letters);
2004 – członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Praca zawodowa:

asystent (1975), adiunkt (1981), docent (1989), profesor nadzwyczajny (1991), profesor zwyczajny (2000); 1991-2002 dyrektor instytutu.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Sejsmologia (w+ćw), Wstęp do Geofizyki (w), Geofizyka Stosowana (w), Fizyka Litosfery (ćw), Wybrane zagadnienie fizyki Ziemi i planet (w), Seminarium Fizyki Litosfery i Planetologii (w), Fizyka wnętrza Ziemi, Pracownia geofizyczna, Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska, Seminarium geofizyki I, II, III.