Marcin Polkowski

Marcin PolkowskiImię i nazwisko: Marcin Polkowski

Nr tel.: +48 22 55 32 006

Adres e-mail: marcin.polkowski@igf.fuw.edu.pl

Adres: ul. Pasteura 5, pokój B4.06

Stopień naukowy: doktor

Kariera naukowa:

2012 – praca licencjacka na Wydziale Fizyki UW;
2012 – praca magisterska na Wydziale Fizyki UW.

2016 – praca doktorska na Wydziale Fizyki UW

Praca zawodowa:

od 2012 – studia doktoranckie w Instytucie Geofizyki UW;
od 2012 – samodzielny referent inżynieryjno-techniczny w Instytucie Geofizyki UW.

od 2017 – asystent w Instytucie Geofizyki UW.

Tematyka badawcza:

Modelowanie 3D skorupy ziemskiej, bieżąca analiza zapisów sejsmicznych, modelowanie numeryczne i obliczenia na superkomputerach.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Programowanie (ćw), Bazy Danych (ćw), Pracownia Elektroniczna (laboratorium)