Małgorzata Kozłowska

Kozłowska_MałgosiaImię i nazwisko: Małgorzata Kozłowska

Nr tel.: +48 22 55 40 494

Adres e-mail: mmkozlowska@uw.edu.pl

Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, pokój 1022

Stopień naukowy: doktor

Kariera naukowa:

2001 – magister geologii z zakresu geologia startygraficzno-poszukiwawcza Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2006 – doktor nauk o Ziemi, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski.

Praca zawodowa:

od 2001 – doktorant w Instytucie Geologii Podstawowej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.
od 2006 – adiunkt w Instytucie Geologii Podstawowej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

  1. Geologia dynamiczna – ćwiczenia dla studentów I roku studiów I stopnia na Wydz. Geologii, I i II semestr,
  2. Geologia – ćwiczenia dla studentów I roku MSOŚ, I semestr,
  3. Sedymentologia – ćwiczenia dla studentów II roku studiów I stopnia na Wydz. Geologii, III semestr,
  4. Praktikum z sedymentologii skał klastycznych – praktikum dla studentów I roku studiów II stopnia na specjalizacji geologia stratygraficzna i sedymentologia na Wydz. Geologii, II semestr,
  5. Cyfrowe modele budowy geologicznej – praktikum dla studentów I roku studiów II stopnia na specjalizacji tektonika i kartografia geologiczna na Wydz. Geologii, II semestr,
  6. Kurs terenowy geologii ogólnej w Bocheńcu – kurs terenowy dla studentów I roku studiów I stopnia na Wydz. Geologii, II semestr,
  7. Naturalne i antropogeniczne procesy strefy brzegowej Bałtyku – kurs terenowy dla studentów I roku MSOŚ, II semestr.