Maciej Bąbel

Imię i nazwisko: Maciej Bąbel

Nr tel.: +48 22 55 40 495

Adres e-mail: m.babel@uw.edu.pl

Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, pokój 1023

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Kariera naukowa:

1981 – magister geologii, specjalność geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
1992 – doktor Nauk o Ziemi, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2005 – doktor habilitowany Nauk o Ziemi, dyscyplina Geologia, specjalność sedymentologia, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski.

Pełnione funkcje:

  • od 01.03.2009 do 28.02.2013 r. – Kierownik Zakładu Geologii Dynamicznej w Instytucie Geologii Podstawowej UW, w kadencji 2008-2012
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (Wydział Geologii), 4 letnia kadencja 2008-2012.

Praca zawodowa:

Od 1981 do dziś w Zakładzie Geologu Dynamicznej, w Instytucie Geologii Podstawowej, Wydziału Geologii, Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
na stanowisku:
Adiunkt od 16.02.1993 r. do dziś
Wykładowca od 01.10.1992 r. do 16.02.1993 r.
Starszy asystent od 01.10.1985 r. do 01.10.1992 r.
Asystent od 01.01.1983 r. do 01.10.1985 r.
Asystent stażysta od 01.10.1981 r. do 01.01.1983 r.

Tematyka badawcza:

Sedymentologia ewaporatów, zaś w szczególności mioceńskich (badeńskich) gipsów na obszarze zapadliska przedkarpackiego w Polsce i na Ukrainie.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

  • Wykłady monograficzne (przedmioty nowe, przygotowane z własnej inicjatywy): Sedymentologia ewaporatów (wdw), Petrogeneza węglanów – zagadnienia wybrane (wdw), Kryształy w procesach geologicznych (wdw), Diageneza – zarys problematyki (wdw);
  • Proseminarium: Nowe trendy w sedymentologii
  • Wykłady programowe: Geologia dynamiczna, cz. 2, Geologia, wykład dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW, Geologia dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, cz. 2, Diageneza – zarys problematyki
  • Seminaria, kierownictwo kursów: Kierownictwo Kursu geologii ogólnej w Bocheńcu, Seminarium magisterskie dla specjalności geologia stratygraficzno-poszukiwawcza i specjalności geologia stratygraficzna i sedymentologia, Seminarium licencjackie Zakładu Geologii Dynamicznej, Seminaria naukowe Zakładu Geologii Dynamicznej i Zakładu Geologii Historycznej i Regionalnej w latach 2009-2011.
  • Ćwiczenia: Ćwiczenia z geologii dynamicznej, geologii ogólnej i wstępu do geologii, Ćwiczenia z sedymentologii, Kursy terenowe z geologii dynamicznej i ogólnej w Sudetach, Programowa wycieczka w Sudety dla studentów Wydziału Geografii UW, Programowe wycieczki (kurs geologii dynamicznej) nad Morze Bałtyckie ze studentami I roku Wydziału Geologii UW (okolice Łeby), Wycieczka z geografii kompleksowej w Góry Świętokrzyskie dla studentów Wydziału Geografii UW