Leszek Czechowski

 

jaaustr6Imię i nazwisko: Leszek Czechowski

Nr tel.: +48 22 55 32 003

Adres e-mail: lczech@op.pl

Adres: ul. Pasteura 5, pokój B4.03

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Kariera naukowa:

Od 1973 r. w Instytucie Geofizyki UW;
1981 – Doktorat, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski (praca doktorska nagrodzona przez PAN);
1993 – Habilitacja, Polska Akademia Nauk.
Około 7 letni pobyt w Kanadzie (lata dziewięćdziesiąte )

Tematyka badawcza:

Tektonika globalna i konwekcja w płaszczu Ziemi (w tym dynamika warstwy D” oraz powstawanie i zanik astenosfery). Konwekcja we wnętrzu innych ciał niebieskich (w szczególności lodowo-skalnych satelitów Saturna, m.in. w Enceladusie). Inne procesy geodynamiczne (w tym także deformacje pływowe Ziemi i innych ciał niebieskich). Procesy powierzchniowe (w tym procesy w rzekach na Ziemi i na innych ciałach niebieskich). Procesy dyfuzji, serpentynizacji i konwekcji w porowatym regolicie Marsa i Tytana. Powstawanie osuwisk na kometach.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Geotermodynamika (w+ćw), Elastodynamika (w); Wybrane zagadnienia z fizyki litosfery i planetologii (w); Budowa, ewolucja i metody badań wnętrza Ziemi (w); Fizyka dla humanistów (w); Planety, ich powierzchnie i wnętrza (w+ćw); Informatyka (ćw); I pracownia fizyczna (prac.); Mechanika Ośrodków Ciągłych (w+ćw); Fizyka litosfery(w+ćw), Dynamika wnętrza Ziemi: teoria i zastosowania (w), Fizyka jonosfery i przestrzeni okołoziemskiej (w), Geodynamika (w+ćw), Geotektonika globalna i konwekcja w płaszczu Ziemi (w), Pracownia geofizyczna, Metody Numeryczne, Analiza niepewności pomiarowych i Pracownia wstępna, Pracownia specjalistyczna II (w tym pracownia magisterska). Część zajęć prowadzę przez Internet.

Hobby: żeglarstwo, narciarstwo