Konrad Kossacki

Imię i nazwisko: Konrad Kossacki

Nr tel.: +48 22 55 32 013

Adres e-mail: kjkossac@fuw.edu.pl

Adres: ul. Pasteura 5, pokój b4.13

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Kariera naukowa:

1990 – obrona pracy magisterskiej na Wydziale Fizyki UW;
od 1990 – zatrudnienie w Instytucie Geofizyki UW;
1996 -uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Fizyki UW;
2003 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego.

Naukowe pobyty badawcze:

  • Finlandia, University of Helsinki, Astronomical Observatory, staż naukowy, 2 miesiące, 1991
  • Austria, Austrian Academy of Science, stypendium rządu Austrii, 2 x 3 miesiące, 1992, 1996
  • Niemcy, Potsdam Institute for Climate Impact Research, od 1996, wielokrotne wyjazdy do Niemiec i przyjazdy niemieckich współpracowników, w tym w ramach umowy międzyrządowej (projekt Kuplung zwischen Biosphare und Geosphare im globalen Okosystem Erde, polski koordynator Konrad Jan Kossacki).
  • Niemcy, Max-Planck-Institute for Aeronomy, i Max-Planck-Institute for Solar System Research, wielokrotne wyjazdy od roku 1998, łącznie koło 3 lat, współpraca naukowa dotycząca badania występowania i roli lodu na Marsie (w tym w ramach grantu Niemieckiego Towarzystwa Naukowego DFG no. MA 1871/1-1 „Atmosphere – Surface Vapour Exchange and Ices in the Martian Polar Regions”, 2002 – 2005).

Pełnione funkcje:

  • Do 2010 członkostwo w Wydziałowej Komisji Wyborczej.
  • Członkostwo w sieci naukowej EUROPLANET.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Planetologia (w+ćw), Wybrane zagadnienia fizyki litosfery i planetologii (w), Fizyka V (ćw), Fizyka III (ćw), Fizyka I (ćw), I Pracownia fizyczna (lab), Pracownia geofizyczna (lab), Analiza niepewności pomiarowych i Pracownia wstępna, zajęcia lab. dla studentów studiów indywidualnych, Pracownia specjalistyczna II, Metody numeryczne (ćw), Programowanie i metody numeryczne (ćw).