Katarzyna Misiura

ja2Imię i nazwisko: Katarzyna Misiura

Nr tel.: +48 22 55 32 009

Adres e-mail: kmisiura@igf.fuw.edu.pl

Adres: ul. Pasteura 5, pokój B4.09

Stopień naukowy: doktor

Kariera naukowa:

2010 – licencjusz astronomii, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Tytuł pracy: „Aktywność wulkaniczna w Układzie Słonecznym”, promotor: dr hab. Michał Szymański;
2012 – magister fizyki, specjalizacja Geofizyka, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Tytuł pracy: „ Ewolucja rzek na Tytanie i porównanie z rzekami ziemskimi”, promotor: dr hab. Leszek Czechowski;
2014 – magister geologii, specjalizacja Geologia klimatyczna, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski; Tytuł pracy: „Rozwój doliny Kotońki w Beskidzie Makowskim”, promotorzy: dr hab. Jan Dzierżek, dr Marcin Szymanek;

Praca zawodowa:

od 2012 doktorantka w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW;

Tematyka badawcza:

Erozja rzeczna na Tytanie i Marsie, procesy geologiczne w planetologii

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Podstawy fizyki dla optyków okularowych I (ćw), Mechanika i szczególna teoria względności (ćw)

Hobby: wulkanologia, mykologia stosowana (czyli grzybiarstwo), wspinaczka, turystyka górska