Anna Poszytek

Imię i nazwisko: Anna Poszytek

Nr tel.: +48 22 55 40 311

Adres e-mail: anna.poszytek@uw.edu.pl

Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, pokój 2028

Stopień naukowy: doktor

Kariera naukowa:

2000 – magister, Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2005 – doktor nauk o Ziemi, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski.

Praca zawodowa:

od 2000 – asystent/doktorant w Instytucie Geologii Podstawowej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.
od 2005 – adiunkt w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.
od 2011 – pełnomocnik Dziekana Wydziału Geologii UW ds. kontaktów z Przemysłem.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Formacje złożowe Polski (ćw.), Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (ćw.), Surowce skalne Polski (w), Wiertnictwo z elementami górnictwa (wykład, kurs terenowy), Geofizyka otworowa (wdw), Geologia złożowa i gospodarcza (kurs terenowy), Projektowanie i dokumentowanie geologiczno-złożowe (wdw), Petrofizyka stref uskokowych (wdw).

Hobby: astrofizyka, rozwój psychomotoryczny dzieci