Leonidy

Leonidy – deszcz meteorów 1 stycznia 1997 widziany z kosmosu – zdjęcie NASA

W najbliższych dniach swój wzrok warto skierować na gwiazdozbiór Lwa. Już od 10 listopada nad naszymi głowami obserwować można przelot meteorów zwany z roju Leonidów. Jak wskazuje nazwa, roju należy go szukać w okolicy gwiazdozbioru Lwa. Lew to jeden ze znaków Zodiaku, więc można go szukać na ekliptyce. W drugą stronę od Lwa znajduje się Wieka Niedźwiedzica (w tym Wielki Wóz odległy o ok. 20 stopni). Rój oglądać go będzie można do 23 dnia miesiąca. Maksimum przypada na noc z 17 na 18 listopada.

Pojawienie się Leonidów jest związane z okresowym przelotem komety należącej do grupy komet typu Halleya – 55P/Tempel-Tuttle, która zbliża się do Słońca co 33 lata. Uważa się, że Leonidy są materią wyrzuconą z tej komety. Rój ten jest najszybszym znanym nam rojem, w ziemskiej atmosferze meteoroidy osiągają bowiem prędkość aż 72 km/h. Aktywność Leonidów określa się jako nieregularną. W czasie jego występowania można jednak obserwować spektakularne deszcze „spadających gwiazd” – zwłaszcza w okresach powrotu komety w okolice Słońca. Ostatnie zdarzenie tego typu miało miejsce w roku 1998. Wtedy też aktywność roju oszacowano jako bardzo wysoką (nawet 3000 meteorów na godzinę!).

: Gwiazdozbiór radiantu Leonidów, Źródło: Wikipedia

Jednak spektakularne Leonidy nie są jedynym rojem, który możemy oglądać na listopadowym niebie. Do 10 grudnia aktywne są także, należące do Kompleksu Taurydów, Taurydy Północne, których radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Byka. Byk też jest znakiem Zodiaku. Oprócz tego obserwować będzie można rój Andromedydów powstały w wyniku rozpadu komety 3D/Biela. Jego mała aktywność rozpoczyna się w połowie listopada, a maksimum osiąga on 2 grudnia. Nie należy on jednak do obfitych rojów i znacznie stracił na swojej aktywności od roku 1885, w którym w ciągu godziny można było obserwować aż 75000 meteorów pochodzących z tego roju. W gwiazdozbiorze Andromedy można znaleźć wiele interesujących obiektów, w tym Galaktykę Andromedy (M31), która zbliża się do naszej Galaktyki z prędkością 100 km/s.

 

Tekst: Helena Ciechowska, Redakcja: prof. dr hab. Leszek Czechowski

Wydmy na Tytanie

Wydmy w Układzie Słonecznym występują nie tylko na Ziemi w środowiskach eolicznych takich jak plaże, czy pustynie. Struktury tego rodzaju znaleźć możemy również na Marsie i na powierzchni Wenus. Więcej na temat wydm wenusjańskich, ziemskich i marsjańskich przeczytać można w tym artykule.

Ilustracja: Wzniesienie (początkowo uważane za kriowulkan) na Tytanie, otoczone przez ciemne wydmy, źródło: NASA planetary photojournal: PIA07965

Jednak planety te nie są jedynymi miejscami w Układzie Słonecznym gdzie możemy znaleźć wydmy.

Tytan jest największym księżycem Saturna. Posiada on bogatą w azot atmosferę (gęstszą od atmosfery ziemskiej), w której zachodzą skomplikowane procesy pogodowe. Ciśnienie atmosfery przy powierzchni Tytana jest o 50% większe od ciśnienia panującego przy powierzchni Błękitnej Planety. Podczas misji Cassini-Huygens zbadano m. in. procesy pogodowe. Odkryto płynące rzeki i padające deszcze, analogiczne do ziemskich. Parowanie cieczy z jezior i mórz powoduje powstanie chmur. Wiatry powodują przemieszczanie się chmur, także w strefy górskie i wyżynne. Opady tam zasilają źródła podtrzymujące rzeki. Proces ten nazywamy na Ziemi cyklem hydrologicznym. Jednak na Tytanie rolę wody spełniają ciekłe węglowodory, więc przymiotnik „hydrologiczny” niezbyt tu pasuje.

Ilustracja 2: na górze: piaskowe wydmy na Pustyni Namib (źródło: NASA/JSC), na dole: Wydmy na Tytanie (źródło: NASA/JPL)

Wiatry przy powierzchni Tytana są na ogół bardzo powolne, rzędu kilku km/h i częściowo mogą być efektem pływów grawitacyjnych (analogicznych do przypływów i odpływów oceanów na Ziemi). Ale co kilkanaście lat, podczas równonocy, następują dramatyczne zmiany cyrkulacji atmosfery i powstają burze, podczas których wiatry osiągają kilkadziesiąt km/h.

Dzięki misji Cassini dokonano omawianego tutaj odkrycia – a mianowicie znaleziono wydmy na powierzchni Tytana. Stały się one sensacją, chociażby ze względu na materiał, który je tworzy. Struktury te bowiem składają się – nie jak w przypadku wydm ziemskich – z piasku, lecz z lodu wodnego oraz związków organicznych. Sonda Cassini zaobserwowała je w okolicach równika Tytana w roku 2005. Wydmy te rozciągają się setki kilometrów, a ich wysokość to około 100 metrów. Struktury znajdują się w około 1,5 kilometrowych odstępach od siebie. Obecnie uważa się, że wydmy na Tytanie rozciągają się na obszarze o powierzchni 3 mln kilometrów kwadratowych (to więcej niż szacowano na samym początku, kiedy zostały one odkryte).

Podobnie jak na Ziemi,  wydmy są wynikiem wiatrów. Zauważmy, że siła wiatru jest bardzo istotna. Gwałtowne wiatry podczas burz powodują większy transport ziaren piasku niż długotrwałe, lecz słabe wiatry.

 

Tekst: Helena Ciechowska, Redakcja: prof. dr hab. Leszek Czechowski

Wiek jądra Ziemi

Udajmy się w podróż w głąb Ziemi. Pod warstwą skorupy ukrywa się płaszcz, który otula jądro zewnętrzne. Jednak bohaterem dzisiejszej opowieści będzie znajdujące się jeszcze głębiej jądro wewnętrzne.

Dawno, dawno temu, a konkretniej – na co wskazują niedawne badania przeprowadzone przez dr Andy Biggin z Uniwersytetu w Liverpoolu – około miliarda, czy też półtora miliarda lat temu (do tej pory wiek jądra wewnętrznego określany był przez widełki od pół miliarda do 2 miliardów lat) z płynnego jądra zewnętrznego zaczęło powstawać stałe jądro wewnętrzne. Ochładzanie się płynnej mieszaniny żelaza i innych pierwiastków budujących jądro spowodowało krzepnięcie.

Il.: Budowa wnętrza Ziemi, źródło: Wikipedia

Skąd jednak takie zawężenie w określeniu wieku jądra wewnętrznego? Z zapisów paleomagnetycznych można odczytać wyraźny wzrost pola magnetycznego Ziemi w tym okresie. To z kolei ma wskazywać na pojawienie się wewnętrznego jądra w centrum naszej planety, a więc także określa okres, w którym część materii jądra zestaliło się.

Odkrycie tego faktu może zmienić niektóre założenia powszechnie wykorzystywane w naukach o Ziemi, bowiem ten fakt, wskazuje na to, że wnętrze naszej planety stygnie wolniej niż wcześniej zakładano.

Okazuje się także, że średni przyrost jądra wewnętrznego to około 1 mm w ciągu roku, a ta wiedza, w znaczący sposób wpływa również na nasze informacje związane z polem magnetycznym Błękitnej Planety. Bowiem jest ono generowane przez ruch płynnej, przewodzącej prąd elektryczny cieczy w jądrze zewnętrznym. Ruchy te są wynikiem konwekcji cieplnej, w wyniku której ciecz się porusza, jednocześnie wydajniej przenosząc ciepło.

W momencie, w którym jądro wewnętrzne zaczęło powstawać, konwekcja przyspieszyła. Ten proces trwa do dziś i jest głównym źródłem ziemskiego pola magnetycznego.

Więcej na ten temat można przeczytać w magazynie Nature.

 

Tekst: Helena Ciechowska, Redakcja: prof. dr hab. Leszek Czechowski

Wydmy w Układzie Słonecznym

Wydmy znane są większości z nas z naszych własnych obserwacji – widzieliśmy je na plażach, albo przynajmniej w szkolnych podręcznikach. Powstają one w środowiskach eolicznych – to znaczy takich, w których główną rolę rzeźbotwórczą odgrywa wiatr. Są więc wynikiem działania atmosfery. Kształt wydm może nam więc sporo powiedzieć na temat tego, jaka jest atmosfera – na tej podstawie możemy określić jej czynniki takie jak dynamika, czy też gęstość. Do formowania się struktur wydmowych potrzebny jest jednak jeszcze jeden składnik – materiał sypki.

Il. 2: Proces powstawania wydmy barchanowej, Źródło: Wikipedia

Na Błękitnej Planecie wydmy formują się tam, gdzie znajduje się piasek – znajdziemy je na wspomnianych w pierwszym akapicie plażach, ale także na pustyniach. Najczęściej spotykane są wydmy poprzeczne – o asymetrycznych stokach (jeden jest bardziej stromy od drugiego) – przykładem takich wydm są barchany, które kształtem przypominają sierp księżyca. Na naszej planecie spotkamy też wydmy poprzeczne, które oba stoki mają bardzo strome, a same są też wysokie (spotykane w środowiskach pustynnych takich, jak Sahara) – mogą rozciągać się nawet do 300 km.

Ziemia jednak nie jest jedyną planetą Układu Słonecznego, na której występują wydmy. Znaleźć je bowiem możemy także na Wenus i Marsie.

Wenusjańskie wydmy zajmują jedynie 0,04% powierzchni planety. Prawdopodobnie materiał je tworzący to pokruszony bazalt. Tamtejsze wydmy mają długość od 500 m do 10 km. Odległość między polami wydmowymi to ok. pół kilometra. Na powierzchni Wenus wykryto jedynie dwa pola wydmowe, jednak na powierzchni planety istnieje także możliwość występowania mikro-wydm.

Il.: Marsjańskie wydmy (TARs – ang. Transverse Aeolian Ridges), Źródło: NASA/JPL/University of Arizona

Kolejną planetą, na której możemy znaleźć wydmy jest Mars. Ze względu na rozrzedzoną atmosferę Czerwonej Planety jest ona środowiskiem, które sprzyja ich powstawaniu. Materiałem wydmotwórczym jest tam – podobnie jak na Wenus – rozkruszony bazalt. Północna półkula planety jest bogatsza w wydmy, które kształtem przypominają te znane nam na Ziemi – znajdziemy tu bowiem wydmy barchanowe, ale także te o strukturze poprzecznej. Na Marsie występują także egzotyczne dość małe wydmy, które są tam bardzo powszechne, a których na Ziemi, nie obserwujemy wcale.

 

Tekst: Helena Ciechowska, Redakcja: prof. dr hab. Leszek Czechowski

Kompleks Taurydów – kiedy warto spojrzeć na niebo?

Od października do grudnia nad naszym niebem zagości Kompleks Taurydów, których prawdopodobnym źródłem jest kometa Enckego (2P/Encke). W kompleks ten wchodzą cztery roje meteorów: Październikowe Arietidy (które oglądać można przez cały miesiąc, a których maksimum przypada około 8 października – aktywność tego roju jest jednak określana jako średnia), Taurydy S (czyli inaczej Taurydy Południowe), Taurydy N (Północne) i Chi Orionidy (których obfitość jest określana jako średnia, a maksimum roju ma zwykle miejsce w okolicach 2 grudnia).

Il.: Gwiazdozbiór Byka – to w nim można obserwować Taurydy – ilustracja: Sidney Hall – zasoby Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych

Przyjrzymy się jednak bliżej Taurydom S i Taurydom N. Te pierwsze obserwować możemy już od 10 września, znikają one z naszego pola widzenia około 20 listopada – ich maksimum przypada na 10 października. Ich obfitość to 5-10 meteorów na godzinę. Można zobaczyć je w okolicy konstelacji Ryb, jednak później ich radiant przemieszcza się do konstelacji Byka.

Taurydy N z kolei nad naszymi głowami pojawiają się dopiero koło 20 października i goszczą nad nimi do około 10 grudnia. Ich maksimum zwykle ma miejsce 12 listopada. Aktywność roju jest również określana jako średnia, a jego obfitość to około 5 meteorów na godzinę. Powstanie roju jest bezpośrednio związane z planetoidą 2004 TG10. Istnieje hipoteza, że ta oddzieliła się od komety Enckego, stając się jednocześnie źródłem macierzystym dla Taurydów N. Lokalizując na niebie światła „spadających gwiazd” roju Taurydów N, musimy skierować swój wzrok na konstelację Byka, najlepiej w okolice Plejad.

 

Tekst: Helena Ciechowska, Redakcja: prof. dr hab. Leszek Czechowski

Zjawiska świetlne – czyli o zorzach i fenomenie Steve

Obserwując niebo, możemy znaleźć na nim przeróżne elementy – od gwiazd (takich jak chociażby nasze Słońce), przez planety z naszego najbliższego i dość dobrze znanego sąsiedztwa, czy Księżyc – naszego satelitę. Na naszym „podwórku” pojawiają się jednak także bliższe nam obiekty i zjawiska – są to między innymi zorze i im podobne.

Przyjrzyjmy się więc nieco dokładniej ostatnim z wymienionych, które towarzyszą nocnemu niebu w okolicach biegunów magnetycznych naszej planety, a konkretniej zwróćmy uwagę na to, co dzieje się w ziemskiej jonosferze. To właśnie tam można obserwować zjawiska świetlne nazywane łacińską nazwą Aurora borealis (na półkuli północnej) i Aurora australis (na półkuli południowej) czyli, dobrze znane wszystkim, zorze.

Jednak zorze, to nie jedyne zjawisko świetlne, które możemy obserwować nad naszymi głowami, kiedy znajdziemy się bliżej ziemskich biegunów magnetycznych.

Ilustracja 1: Zjawisko Steve, Źródło: NASA

Przyjrzymy się teraz fenomenowi o wdzięcznej nazwie Steve (czyli: Strong Thermal Emission from Velocity Enhancement), które przez długi czas pozostawało zagadką. Rozwinięcie skrótu dobrze pasuje jednak do nadanej mu wcześniej nazwy, której pochodzenie jest dość niespotykane i z rozwinięciem skrótu wiele wspólnego nie ma. Jedno jest pewne – zbadanie i rozebranie na części pierwsze tego zjawiska pozwala na lepsze zrozumienie w jaki sposób działa pole magnetyczne Ziemi i jak zachowuje się ono w kontakcie z pochodzącymi ze Słońca naładowanymi cząsteczkami.

Jednak najpierw trochę historii: na fenomen Steve pierwszy raz uwagę zwróciła grupa Łowców Zórz z Alberty w Kanadzie. Najpierw był on nazywany „łukiem protonowym” – głównie ze względu na swój kształt. Jednak nazwa ta zainteresowała fizyka Erica Donovana z Uniwersytetu w Calgary i zwrócił on uwagę na fakt, że protonowe zorze nie są widoczne. Wtedy też uważniej zaczęto badać fenomen Steve.

Więcej na temat zórz oraz zjawiska Steve można przeczytać w poniższym PDFie – Zorze i Steve.

 

Tekst: Helena Ciechowska, redakcja: prof. dr hab. Leszek Czechowski

60-lecie NASA

Logo z okazji 60-lecia NASA, Źródło: NASA

Kiedy myślimy o eksploracji kosmosu w szerokim tych słów znaczeniu, naszym pierwszym i zarazem dość oczywistym skojarzeniem jest NASA (National Aeronautics and Space Administration).

W dniu 1 października Amerykańska Agencja Kosmiczna obchodziła swoją 60-tą rocznicę od kiedy oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Ponad 60 lat temu – 29 lipca roku 1958 prezydent Stanów Zjednoczonych (wówczas był nim D. Eisenhower) podpisał dokumenty powołujące NASA jako organizację rządową USA. To zapoczątkowało dynamiczny rozwój przemysłu kosmicznego i pozwoliło na rozszerzenie badań otaczającego nas Wszechświata.

Wśród wielu osiągnięć technicznych i naukowych NASA warto wymienić pierwsze satelity telekomunikacyjne (dzięki nim mamy globalną łączność), satelity meteorologiczne (dzięki nim mamy coraz lepsze prognozy pogody) a także program Apollo (w ramach którego ludzie dotarli na Księżyc i przywieźli blisko 400 kilogramów próbek), badania Marsa (m.in. dostarczenie tam łazika Curiosity, który dostarcza wciąż nowych danych o czerwonej planecie), badania Jowisza i jego księżyców (misja Galileo), badania Saturna i jego księżyców (misja Cassini) i wiele innych. Niezwykle cennym dla rozwoju astronomii było zbudowanie i wyniesienie na orbitę teleskopu Hubble’a, który do dzisiaj jest największym źródłem informacji o dalekim Wszechświecie.

Łazik Curiosity, Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Niektóre z tych programów realizowano we współpracy z agencjami z innych krajów (w tym Międzynarodową Stację Kosmiczną – ISS, na której o wielu lat pracują ludzie z różnych krajów). Jest to jedynie wycinek rozległej działalności organizacji. Agencja nie przestaje się rozwijać i planuje dużo więcej przedsięwzięć tego rodzaju.