Studencka Konferencja Nauk Ścisłych na AGH

Już 8-9 listopada 2019 odbędzie się Studencka Konferencja Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego na Wydziale Fizyki i Informatyki AGH w Krakowie. Jest ona organizowana w ramach Święta Nauk Ścisłych na AGH. Kierowana jest do studentów, którzy prowadzą własne badania naukowe i chcą przedstawić swoją działalność na forum innych studentów z całej Polski.

Zapisy wciąż trwają, chociaż jest to już ostatni dzwonek dla spóźnialskich, każdy zainteresowany może zgłosić swoją prezentację TUTAJ.

Wśród prezentujących swoje referatu znajduje się czwórka studentów Wydziału Fizyki UW związanych z geofizyką – są to Mikołaj Zawadzki, Tomasz Mikołajków, Helena Ciechowska oraz Aleksandra Fronczak. Nasi studenci zaprezentują wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowych. Helena wraz z Aleksandrą przedstawią wyniki uzyskane w ramach pracy nad Zespołowym Projektem Studenckim: „Czy to był bolid?”, Mikołaj zaprezentuje swoją pracę licencjacką o temacie: „Zmiany wiekowe deklinacji magnetycznej w Gdańsku”, a Tomasz wygłosi referat na temat: „Modelowanie rzek w warunkach laboratoryjnych”.

Jeziora na Tytanie

Fot.: mapa bieguna północnego Tytana przedstawiająca zbiorniki ciekłych węglowodorów. Źródło: Wikipedia

Tytan jest największym z księżyców Saturna, ale także jedynym odkrytym w Układzie Słonecznym księżycem otoczonym gęstą atmosferą. Ponadto księżyc ten jest jedynym ciałem niebieskim, poza Ziemią, na którego powierzchni odkryto zbiorniki wypełnione cieczą – w przypadku Tytana są to metanowe jeziora.

O Tytanie można z pewnością powiedzieć, że jest on bardzo zimny, bowiem temperatura jego powierzchni to około −179,2 °C. Otrzymuje on dużo mniej światła niż Ziemia, a jego 90% jest absorbowane przez jego atmosferę. W efekcie do jego powierzchni dociera jedynie 0,1% światła słonecznego, które otrzymuje Ziemia.

W związku z niskimi temperaturami na największym księżycu Saturna, występujący na nim metan znajduje się w stanie ciekłym. To właśnie on wypełnia na powierzchni Tytana jeziora.

Do tej pory uważało się, że jeziora powstały w wyniku zjawisk analogicznych do procesów powstania jezior krasowych na naszej planecie. Skała macierzysta miałaby być rozpuszczana przez ciekły metan, w wyniku czego powstałyby jeziora, których brzegi byłyby strome. Jednak zakładany model nie sprawdzał się dla mniejszych zbiorników. Na podstawie zdjęć wykonanych przez sondę Cassini zauważono, że brzegi zbiorników wznoszą się ku górze, co nie odpowiada modelowi.

Nowa teoria zakłada, że jeziora te mogły powstać w wyniku eksplozji azotu, który zbierał się w skorupie księżyca w jego chłodniejszych okresach, kiedy to azot stanowił dużą część jego atmosfery. Spadał on na jego powierzchnie w formie deszczu, następnie opad ten zbierał się pod powierzchnią terenu. W cieplejszych okresach, niewielkie podniesienie temperatury powodowało zmianę stanu azotu z ciekłego w gazowy. W wyniku podgrzania znajdującego się w skorupie azotu, jego powierzchnia była przez niego rozsadzana, tworząc kratery, później wypełniane metanem. Ten model zdecydowanie lepiej tłumaczy naturę oraz sposób w jaki powstają tego typu zbiorniki.

Koło Naukowe Geofizyki UW

Fot.: Stoisku Koła Naukowego Geofizyki UW na Festiwalu Nauki, zdjęcie: Helena Ciechowska

Rok akademicki dopiero się zaczął, jednak nasze Koło Naukowe Geofizyki z rozpędem kontynuuje swoją działalność.

We wrześniu członkowie Koła wzięli udział w Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki UW, prezentując zarówno stare, jak i nowe pokazy. Uczestnicy Festiwalu Nauki mogli zobaczyć model sondy InSight oraz sondy New Horizons, ręcznie wykonane przez studentów – te dwa eksponaty wkrótce podziwiać będzie można w gablocie na I piętrze przy ul. Pasteura 5, w budynku A Wydziału Fizyki. Ponadto Koło zaprezentowało geofon oraz zbudowaną własnoręcznie turbinę wiatrową – oba pokazy uzupełniła prezentacja zjawiska indukcji.

Oprócz tego Koło wzięło udział w Pikniku Geologicznym.

Jednak nie samą pracą studenci żyją – pod koniec września grupa wybrała się także na wyjazd integracyjny nad Bałtyk, gdzie odwiedzili Obserwatorium Geofizyczne PAN w Helu oraz Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. W placówkach naukowych studenci wysłuchać mogli prelekcji na temat prowadzonych na miejscu badań, a także mieli możliwość zwiedzenia ośrodków badawczych. Poza tym spędzili trochę czasu na zwyczajowym zwiedzaniu okolic Władysławowa i pieszych wycieczkach w okolicach Jastrzębiej Góry.

W najbliższym czasie Koło planuje kontynuować swoją działalność w zakresie prezentacji pokazów na różnego rodzaju eventach, a także w zakresie badań naukowych. Już niedługo odbędzie się pierwsze otwarte spotkanie w tym roku akademickim. Więcej informacji wkrótce.

Kurs nad Bałtykiem

Fot.: Słowiński Park Narodowy – studenci mogli wejść do części parku, która nie jest dostępna dla turystów. Zdjęcie: Helena Ciechowska

W ramach studiów Geofizyka w Geologii nasi studenci mogę brać udział w kursach organizowanych przez Wydział Geologii. Co roku we wrześniu nad Bałtykiem odbywa się kurs z Sedymentologii. W jego ramach studenci mogą zapoznać się z procesami osadowymi zachodzącymi nad polskim morzem, a oprócz tego przyjrzeć się metodom stosowanym w celu ochrony brzegu morskiego.

W tym roku roku kurs odbywał się od 3 do 7 września. Studenci mieli okazję zobaczyć ruiny willi posadowionej na klifie podlegającemu procesowi abrazji oraz zobaczyć jak władze Jastrzębiej Góry radzą sobie z próbami spowolnienia erozji wybrzeża. Pojechali także do Helu, gdzie odwiedzili Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, a także mieli okazję dowiedzieć się czegoś na temat pozyskiwania energii. W tym celu kursanci odwiedzili okolice Żarnowca, gdzie znajdują się tereny wstrzymanej budowy elektrowni jądrowej, w okolicy zobaczyli także elektrownię wodną oraz dowiedzieli się co nie co na temat energii wiatrowej. To oczywiście nie wszystkie atrakcje kursu terenowego organizowanego przez Wydział Geologii nad Morzem Bałtyckim.

W ramach zaliczenie przedmiotu studenci napisali raporty związane z informacjami uzyskanymi na kursie. Studentki kierunku Geofizyka w Geologii: Julia Chachulska i Helena Ciechowska wybrały tematykę zabezpieczania brzegu morskiego przed procesem abrazji na odcinku Jastrzębia Góra – Hel. Napisany przez nie tekst można przeczytać TUTAJ.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie w przyszłym roku akademickim.

Niebo w sierpniu

Fot.: Bolid z roju Perseidów (zdjęcie wykonane 11/12 sierpnia 2016 roku, Źródło: wikipedia

Sierpień to miesiąc, w którym szczególnie warto zwrócić uwagę na bardzo aktywny rój Perseidów, związany z kometą 109P/Swift-Tuttle. Rój obserwować można już od 17 lipca, a na niebie widoczny jest do 24 sierpnia. Maksimum Perseidów przypada na pomiędzy 9-14 sierpnia. Aktywność roju opisuje się jako wysoką, a jego radiant przemieszcza się – jednak podczas maksimum znajduje się on na tle gwiazdy Eta Persei.

Perseidy – będące zdecydowanie najbardziej spektakularnym rojem na sierpniowym niebie – nie są jednak jedynym. Oprócz nich zaobserwować można także rój Południowych jota Akwarydów, z ich radiantem w gwiazdozbiorze Wodnika. Ich aktywność określić można jako średnią. Rój ten jest aktywny między 25 lipca a 15 sierpnia – jego maksimum przypada na 4 sierpnia, a obfitość to 2 meteory na godzinę.

Rój Północnych delta Akwarydów, którego obfitość wynosi4 meteory na godzinę, a aktywność opisuje się jako średnią będzie widoczny między 15 lipca a 25 sierpnia, a maksimum jego aktywności będzie widoczne 8 sierpnia.

Kolejnym rojem są Północne jota Akwarydy – widoczne między 11 a 31 sierpnia – również z radiantem w gwiazdozbiorze Wodnika. Największa aktywność przypada na 20 sierpnia, a obfitość wynosi 3 meteory na godzinę.

W skład kompleksu Akwarydów-Kaprikornidów wchodzą zatem trzy roje: Południowe jota Akwarydy, Północne delta Akwarydy oraz Północne jota Akwarydy. Obecnie Akwarydy i wiele innych rojów ekliptycznych opisuje się jako jeden trwający niemal cały rok rój – Antyhelion.

Oprócz opisanych powyżej – 18 sierpnia – z radiantem w gwiazdozbiorze Łabędzia obserwować można maksimum roju kappa Cygnidów, o średniej aktywności od 3 do 25 dnia miesiąca. Obfitość roju określa się jako 3 meteory na godzinę. Obiektem macierzystym kappa Cygnidów może być planetoida 2008 ED69.

Marsjańskie wstrząsy

Mars nie jest pierwszym obiektem, na którym (poza Ziemia) umieszczony został sejsmometr. Astronauci misji Apollo 11 ustawili pierwsze urządzenie tego typu na powierzchni Księżyca 50 lat temu. Dzisiaj możemy porównać trzęsienia, do których dochodzi na trzech różnych obiektach: naszym naturalnym satelicie, Marsie oraz oczywiście na Błękitnej Planecie.

Fot.: Mars sfotografowany przez sondę Viking 1, źródło: wikipedia

Sejsmometr SEIS, który ustawiony został na powierzchni Czerwonej Planety w ramach misji InSight zarejestrował kolejne marsjańskie wstrząsy. Tym razem o znacznie niższej częstotliwości, niż pierwsze (zarejestrowane w 128 solu) trzęsienie. Wskazuje to na fakt, że na Marsie możemy mieć do czynienia z dwoma różnymi rodzajami wstrząsów. Analiza uzyskanych z pomiarów wyników jest jednak znacznie trudniejsza ze względu na to, że na Czerwonej Planecie mamy tylko jeden sejsmometr.

SEIS jest prawdopodobnie najczulszym zbudowanym do tej pory sejsmometrem, co więcej uzyskane za jego pośrednictwem zapisy sejsmiczne zostały wzmocnione o wartość rzędu 10 milionów. W ten sposób naukowcy mogli porównać za pomocą symulacji podobnie wzmocnione trzęsienia Ziemi i Księżyca.

Drugie zarejestrowane marsjańskie „trzęsienie ziemi” miało miejsce w 173 solu. Swoje źródło miało ono znacznie dalej od aparatury pomiarowej niż trzęsienie zarejestrowane w 128 solu, co również mogło wpłynąć na jego niższą zarejestrowaną częstotliwość. W porównaniu z ziemskimi trzęsieniami, zarejestrowane do tej pory trzęsienia na Czerwonej Planecie są dłuższe.

50-lecie startu misji Apollo 11

Ryc. Buzz Aldrin na Księżycu. Fot: Neil Armstrong, Źródło: Wikipedia

50 lat temu, 16 lipca 1969 roku miał miejsce start misji Apollo 11, której celem było pierwsze załogowe lądowanie na Księżycu oraz późniejszy powrót na Błękitną Planetę.

W tym celu zbudowana została rakieta Saturn V, której celem było wyniesienie statków Apollo. Na naturalnego satelitę Ziemi wysłanych zostało trzech astronautów. Dowódca – Neil Armstrong, Buzz Aldrin – który był pilotem lądownika – oraz pilot modułu dowodzenia, którym był Michael Collins. Po trzech dniach od startu lotu Apollo 11, statek wszedł na orbitę Księżyca, a następnie wylądował na jego powierzchni 20 lipca 1969 roku.

Pierwszym człowiekiem na Księżycu był Neil Armstrong, kolejnym Buzz Aldrin, którzy razem przeprowadzili badania na powierzchni Srebrnego Globu oraz pobrali próbki, które następnie przetransportowane zostały na Ziemię. Pobrania próbek dokonano w czterech fazach, a na Błękitną Planetę dotarło aż 21, 7 kg materiału zebranego na Księżycu. Po ponad 21 godzinach astronauci wrócili do modułu dowodzenia.

Apollo 11 wodował na Oceanie Spokojnym 24 lipca tego samego roku.

Wpływ pożarów na erozję

Ryc. krajobraz około roku czasu po pożarze, Portugalia, Fot.: Helena Ciechowska

Portugalia jest krajem, w którym pożary lasów oraz ich następstwa stanowią duży problem. Jedna z naszych studentek rozpoczęła praktyki na Uniwersytecie w Aveiro pod opieką Diany Vieiry, pomagając grupie Earth Surface Processes Team w badaniach – praktyki obejmują prace terenowe, prace w laboratorium, a także modelowanie spływów spowodowanych erozją.

Pożary mają ogromne znaczenie i wpływ na warunki panujące w środowisku, które uległo spaleniu. Przede wszystkim w wyniku zapłonu, usunięta zostaje roślinność oraz ściółka. Wysokie temperatury, którym poddawana jest gleba zmieniają także jej właściwości, takie jak chociażby wodochłonność. Na spalonym terenie infiltracja wody jest zredukowana, co z kolei – w porze, gdy deszcze stają się obfite – powoduje spływy materiału z pochyłego terenu. Mniejsza infiltracja wody, wiąże się również z większą ilością gromadzenia się wody na nachylonych stokach, co skutkuje jej spływem, unoszącym erodujący osad.

Earth Surface Processes Team bada procesy zachodzące w takich warunkach oraz metody łagodzące skutki erozji powstałej w wyniku pożarów. W tym celu wydzielane zostają poligony na dotkniętym tym problemem obszarze, na których stosuje się różne metody mające zredukować erozję. Z poligonów zbiera się osad, który przemieścił się w dół zbocza, na którym zostały one rozmieszczone, po czym pobrany materiał poddany zostaje porównaniu, na podstawie którego ocenia się, która z metod łagodzących skutki pożarów jest najbardziej skuteczna. Jest to jeden z wielu projektów realizowany przez grupę badawczą.

Więcej na temat pracy ESP Team tutaj.

niebo w lipcu

Lato to dobry czas na obserwacje nieba, ponieważ noce są ciepłe, a zarówno końcówka czerwca, jak i lipiec obfitują w roje meteorów. Większość z nich cechuje raczej niska aktywność, jednak warto się im przyjrzeć.

Rys.: Alfa Cygnidy – radiant w gwiazdozbiorze Łabędzia, Źródło: Wikipedia

Maksimum pierwszego z nich – roju Tau Akwarydy – przypada na 28 czerwca. Jego aktywność obserwować można od 19 czerwca do 5 lipca. Obfitość roju szacuje się na 7 meteorów na godzinę. Jego radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika.

Następne maksimum przypada na 29 czerwca i jest ono związane z rojem Theta Ophiuchidy (TOP), o niskiej aktywności oraz obfitości dwóch meteorów na godzinę. Radiant roju znajduje się w gwiazdozbiorze Wężownika. Ciało z którym jest on związany nie jest znane, ze względu na małą ilość materiału, która nie pozwala na dokładne ustalenie orbity roju TOP.

Kolejnym z rojów są Lipcowe Pegazydy, które obserwować można od 7 do 13 lipca, a których maksimum przypada na 9 lipca. Aktywność roju określa się jako średnią, a jego obfitość wynosi 3 meteory na godzinę. Rój ten jest najprawdopodobniej związany z przelotem komety C/1979 Y1.

Radiant Alfa Cygnid (ACG) znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Uważa się, że jest on aktywny między 30 czerwca, a 31 lipca, z maksimum występującym około 16-17 lipca. Aktywność roju określa się jako niską, a obfitość wynosi 2 do 3 meteorów na godzinę. Ciało z którym związany jest rój nie jest znane.

Między 13 a 17 lipcem można obserwować rój  o nazwie Zeta Cassiopeidy, osiągający swoje maksimum 15 lipca. Ma on swój radiant w gwiazdozbiorze Kasjopei. Rój ten czasem nazywany był Wczesnymi Perseidami.

Maksimum Zeta Cassiopeidów przypada na początek aktywności roju Sigma Kaprikornidów (SCP), która trwa do 11 sierpnia, a której maksimum określone jest na 20 lipca. Radiant roju znajduje się w gwiazdozbiorze Koziorożca, a jego obfitość to 5 meteorów na godzinę.

Ostatnie maksimum przypada na 28 lipca – jest ono związane z Południowymi delta Akwarydami aktywnymi między 12 lipca a 19 sierpnia. Jego radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika. Jest to rój o wysokiej aktywności, a jego obfitość to 20 meteorów na godzinę! Rój ten wchodzi z skład kompleksu Akwarydów – Kaprikornidów, wraz z kilkoma innymi rojami, których radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika lub gwiazdozbiorze Koziorożca.

Lokalizacja eksplozji bolidu

Rys.: wizualizacja miejsca eksplozji bolidu – miejsce przecięcia półsfer (ze środkami w stacjach sejsmologicznych) jest zbliżoną lokalizacją eksplozji. Wyjaśnienie ilustracji znajduje się w raporcie. wizualizacja: Maciej Karasewicz.

31 października 2015 roku nad północną Polską miał miejsce przelot oraz eksplozja bolidu. Zjawisko to zarejestrowane zostało nie tylko poprzez fotografie, nagrania oraz relacje świadków zdarzenia. Fala dźwiękowa powstała w wyniku eksplozji bolidu zarejestrowana została przez sejsmografy pasywnego eksperymentu sejsmicznego 13 BB Star.

Nasi studenci – Helena Ciechowska, Aleksandra Fronczak, Maciej Karasewicz, Klaudia Mocek oraz Mikołaj Zawadzki – w ramach projektu studenckiego podjęli się zlokalizowania miejsca wybuchu oraz dokładnego czasu, w którym do niego doszło.

W jaki sposób udało im się wyznaczyć miejsce oraz czas, można przeczytać TUTAJ. W powyższym raporcie został przedstawiony tok rozumowania oraz metodologia, którą zespół studencki wybrał w celu odpowiedzenia na pytanie: Czy to był bolid?

Wyniki zostały zaprezentowane na Seminarium Fizyki Litosfery i Planetologii 7 czerwca 2019 roku przez Helenę Ciechowską. Prezentacja dostępna jest TUTAJ.