AMMy

Ryc.: Grupa badawcza przeprowadzająca pomiar metodą Tomografii Elektrooporowej (ERT) w Szklarach. (fot.: Helena Ciechowska)

AMMy (Abandoned Mine Mystery) to projekt prowadzony przez Koło Naukowe Geofizyki UW pod kierownictwem wiceprezesa KNG UW – Mikołaja Zawadzkiego. Opiekę naukową nad projektem sprawują dr hab. Radosław Mieszkowski z Wydziału Geologii UW oraz Michał Pisz (WG UW). Celem badań jest odtworzenie planu dawnej kopalni niklu i chryzoprazu w Szklarach. Do tej pory odbyły się jedne pomiary terenowe, jednak planowane są kolejne prace. Mikołaj Zawadzki wraz ze swoją grupą badawczą otrzymali grant ISAP Funds w wysokości 750 Funtów. Badania finansowane są również przez Instytut Geofizyki UW. Grupa planuje kolejne prace terenowe mające na celu przygotowanie terenu pod prowadzenie pomiarów geofizycznych oraz kolejne badania nie tylko techniką tomografii elektrooporowej, ale także metodą sejsmiczną oraz metodą magnetyczną.

Więcej na temat swoich badań pisze Mikołaj w swoim tekście na temat AMMy pod poniższym linkiem.

Dodatkowe informacje są też dostępne na stronie Koła Naukowego Geofizyki UW w zakładce Sekcji Badawczej.