„Wyznaczanie współczynnika dyspersji w kanałach otwartych metodą momentów statystycznych” – czyli kolejny licencjat na kierunku GwG

Fot.: Julia Chachulska ze swoją pracą licencjacką. Autor zdjęcia: Wojciech Chachulski.

Z dumą informujemy, że kierunek Geofizyka w Geologii doczekał się kolejnej absolwentki. Dnia 21.08.2020 roku, o godzinie 10:30 miała obrona Julii Chachulskiej. Temat jej pracy brzmiał „Wyznaczanie współczynnika dyspersji w kanałach otwartych metodą momentów statystycznych”, a promotorami licencjatu byli dr hab. inż. Monika Kalinowska, profesor Polskiej Akademii Nauk, wraz z dr. Gustavo Coelho Abade z Wydziału Fizyki. Pracę zrecenzowała dr hab. Dorota Porowska z Wydziału Geologii UW.

W swojej pracy, Julia Chachulska poruszyła temat migracji zanieczyszczeń w Kanale Warszawickim. Praca studentki dotyczyła wyznaczenia oraz porównania współczynnika dyspersji podłużnej przy różnym stopniu pokrycia kanału roślinnością. Przeprowadzone zostały pomiary w warunkach, w których kanał całkowicie porastała roślinność oraz tuż po jej skoszeniu – zarówno z brzegów kanału, jak i jego dna. Do eksperymentu wykorzystano barwnik fluorescencyjny – rodaminę WT – następnie ręcznie pobrano próbki wody na pięciu, wyznaczonych wcześniej, profilach pomiarowych. W laboratorium zmierzone zostało stężenie zastosowanego barwnika w pobranych próbkach wody. Do wyznaczenia współczynnika dyspersji wykorzystano metodę momentów statystycznych.

Julia Chachulska planuje kontynuować studia na Wydziale Fizyki na kierunku Fizyka. Gratulujemy ukończenia studiów oraz tytułu licencjata!