Nowi absolwenci

Fot. Wiktoria Jarecka moment po obronie pracy licencjackiej.

Miło nam ogłosić, że mamy kolejnych absolwentów naszego kierunku.

10 sierpnia 2020 miały miejsce pierwsze w tym roku obrony na kierunku Geofizyka w Geologii. Tytuł licencjata został nadany Helenie Ciechowskiej oraz Wiktorii Jareckiej, a zaledwie trzy dni później również Weronika Wysocka.

Praca Heleny Ciechowskiej obejmowała temat związany z działalnością Koła Naukowego Geofizyki UW – praca poświęcona była bowiem tematowi zmian pól fizycznych w obrębie płonących poeksploatacyjnych hałd węglowych na terenie Śląska. Pomiary przeprowadziła prowadzona przez studentkę grupa projektu Coal Ignition Geophysical Research (CIGaR). Praca obejmowała analizę danych z pomiarów uzyskanych metodą georadarową i zatytułowana była „Badania w środowiskach wysokotemperaturowych na przykładzie płonącej hałdy przy ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu”, a jej promotorem był dr hab. Radosław Mieszkowski z Wydziału Geologii UW.

Wiktoria Jarecka, której promotorem również był dr hab. Radosław Mieszkowski, w swojej pracy zatytułowanej „Kartowanie stropu skał mezozoicznych w okolicach Chełma za pomocą metody tomografii refrakcyjnej SRT” omawia wykorzystanie metody sejsmicznej w celach kartograficznych.

Weronika Wysocka natomiast, w swojej pracy, pod tytułem „Modelowanie sejsmiczne na bazie modelu geologicznego utworów sekwencji łupek pstry – piaskowiec ciężkowicki (Eocen, Karpaty Zewnętrzne)”, skupiła się na opisie i wytworzeniu syntetycznych sejsmogramów oraz zapisów sejsmicznych 1D w syntetycznych otworach. Jej promotorem był dr Krzysztof Czuryłowicz z Wydziału Geologii.