Walne zgromadzenie PSSF

Ponad rok temu – 24 listopada 2018 roku – na Wydziale Fizyki AGH zawiązane zostało Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki (PSSF), będące polskim komitetem {iaps} – International Association of Physics Students. Wśród założycieli nie zabrakło reprezentacji studentów z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a wśród nich także studentów kierunku Geofizyka w Geologii.

Logo Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki

Do tej pory funkcje Zarządu sprawowali między innymi Michał Suchorowski (AGH) jako prezes, Tomasz Necio (UW) jako wiceprezes, Przemysła Kaim (PW) jako skarbnik, Ewa Glimos (AGH) jako sekretarz, a także Aleksandra Kukiełka (AGH) i Paulina Stasica (AGH).

Ten rok był dla PSSF rokiem, w którym zajęto się wszelkimi formalnościami związanymi z utworzeniem Stowarzyszenia. Na Wydziale Fizyki UW miały miejsce, zorganizowane przez Komitet Lokalny PSSF Uniwersytetu Warszawskiego, krajowe eliminacje do konkursu PLANCKS.

30 listopada bieżącego roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się Walne Zgromadzenie PSSFu na którym oficjalnie zatwierdzone zostały Komitety Lokalne – między innymi ten, działający przy Uniwersytecie Warszawskim. Wybrano także nowy Zarząd Stowarzyszenia wraz z Komisją Rewizyjną, na której czele stanie Mikołaj Zawadzki – student naszego kierunku (Geofizyka w Geologii)

Nowy skład Zarządu prezentuje się następująco: prezesem została Aleksandra Kukiełka (AGH), funkcję wiceprezesa w dalszym ciągu pełnić będzie Tomasz Necio (UW) oprócz tego będzie on też pełnił funkcję rzecznika, skarbnikiem został Sebastian Owarzany (AGH), a na sekretarza powołana została Helena Ciechowska (UW). Oprócz tego w Zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się Michał Suchorowski (AGH) jako pełnomocnik ds. iapsu, Łukasz Sawicki (PW) jako koordynator Komitetów Lokalnych i członków indywidualnych, Sara Piotrowska (UW) jako pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań, Kacper Ledwosiński (PW) jako pełnomocnik ds. informatyzacji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączania do istniejących już Komitetów Lokalnych PSSF lub zakładaniu ich na uczelniach, na których jeszcze ich nie ma. Do Stowarzyszenia mogą wstąpić studenci fizyki oraz nauk pokrewnych.