Niebo w sierpniu

Fot.: Bolid z roju Perseidów (zdjęcie wykonane 11/12 sierpnia 2016 roku, Źródło: wikipedia

Sierpień to miesiąc, w którym szczególnie warto zwrócić uwagę na bardzo aktywny rój Perseidów, związany z kometą 109P/Swift-Tuttle. Rój obserwować można już od 17 lipca, a na niebie widoczny jest do 24 sierpnia. Maksimum Perseidów przypada na pomiędzy 9-14 sierpnia. Aktywność roju opisuje się jako wysoką, a jego radiant przemieszcza się – jednak podczas maksimum znajduje się on na tle gwiazdy Eta Persei.

Perseidy – będące zdecydowanie najbardziej spektakularnym rojem na sierpniowym niebie – nie są jednak jedynym. Oprócz nich zaobserwować można także rój Południowych jota Akwarydów, z ich radiantem w gwiazdozbiorze Wodnika. Ich aktywność określić można jako średnią. Rój ten jest aktywny między 25 lipca a 15 sierpnia – jego maksimum przypada na 4 sierpnia, a obfitość to 2 meteory na godzinę.

Rój Północnych delta Akwarydów, którego obfitość wynosi4 meteory na godzinę, a aktywność opisuje się jako średnią będzie widoczny między 15 lipca a 25 sierpnia, a maksimum jego aktywności będzie widoczne 8 sierpnia.

Kolejnym rojem są Północne jota Akwarydy – widoczne między 11 a 31 sierpnia – również z radiantem w gwiazdozbiorze Wodnika. Największa aktywność przypada na 20 sierpnia, a obfitość wynosi 3 meteory na godzinę.

W skład kompleksu Akwarydów-Kaprikornidów wchodzą zatem trzy roje: Południowe jota Akwarydy, Północne delta Akwarydy oraz Północne jota Akwarydy. Obecnie Akwarydy i wiele innych rojów ekliptycznych opisuje się jako jeden trwający niemal cały rok rój – Antyhelion.

Oprócz opisanych powyżej – 18 sierpnia – z radiantem w gwiazdozbiorze Łabędzia obserwować można maksimum roju kappa Cygnidów, o średniej aktywności od 3 do 25 dnia miesiąca. Obfitość roju określa się jako 3 meteory na godzinę. Obiektem macierzystym kappa Cygnidów może być planetoida 2008 ED69.