Wpływ pożarów na erozję

Ryc. krajobraz około roku czasu po pożarze, Portugalia, Fot.: Helena Ciechowska

Portugalia jest krajem, w którym pożary lasów oraz ich następstwa stanowią duży problem. Jedna z naszych studentek rozpoczęła praktyki na Uniwersytecie w Aveiro pod opieką Diany Vieiry, pomagając grupie Earth Surface Processes Team w badaniach – praktyki obejmują prace terenowe, prace w laboratorium, a także modelowanie spływów spowodowanych erozją.

Pożary mają ogromne znaczenie i wpływ na warunki panujące w środowisku, które uległo spaleniu. Przede wszystkim w wyniku zapłonu, usunięta zostaje roślinność oraz ściółka. Wysokie temperatury, którym poddawana jest gleba zmieniają także jej właściwości, takie jak chociażby wodochłonność. Na spalonym terenie infiltracja wody jest zredukowana, co z kolei – w porze, gdy deszcze stają się obfite – powoduje spływy materiału z pochyłego terenu. Mniejsza infiltracja wody, wiąże się również z większą ilością gromadzenia się wody na nachylonych stokach, co skutkuje jej spływem, unoszącym erodujący osad.

Earth Surface Processes Team bada procesy zachodzące w takich warunkach oraz metody łagodzące skutki erozji powstałej w wyniku pożarów. W tym celu wydzielane zostają poligony na dotkniętym tym problemem obszarze, na których stosuje się różne metody mające zredukować erozję. Z poligonów zbiera się osad, który przemieścił się w dół zbocza, na którym zostały one rozmieszczone, po czym pobrany materiał poddany zostaje porównaniu, na podstawie którego ocenia się, która z metod łagodzących skutki pożarów jest najbardziej skuteczna. Jest to jeden z wielu projektów realizowany przez grupę badawczą.

Więcej na temat pracy ESP Team tutaj.