Metody Geofizyczne w Archeologii Polskiej

Geofizyka to nauka, która znajduje zastosowanie w wielu aspektach naszego życia. Mamy z nią styczność praktycznie na każdym kroku. Jedną z dziedzin korzystającą z metod geofizycznych jest archeologia.

Metody Geofizyczne w Archeologii Polskiej – tak brzmiał temat piątego już spotkania, które są okazją do prezentacji wyników prowadzonych badań archeologicznych, do których, jako narzędzie poznawcze, wykorzystana została geofizyka. Tegoroczna konferencja odbyła się w Toruniu w dniach 21-23 listopada na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Fot.: grupa z UW na konferencji. Od lewej: dr hab. Radek Mieszkowski, Helena Ciechowska, Magdalena Bartmańska i Michał Pisz.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały konkretne rozwiązania i przykłady, w których geofizyka była pomocna podczas poszukiwań archeologicznych. Uwzględniono jej znaczenie w aspektach takich jak chociażby planowanie strategii ochrony stanowisk archeologicznych lub określaniu położeń struktur, w tym głębokości, na których mogą się one znajdować.

Nie jest tajemnicą, że metody geofizyczne mogą wiele powiedzieć nam o tym co znajduje się pod powierzchnią ziemi. W archeologii bardzo popularne są metody magnetyczne oraz elektrooporowe polegające na pomiarach anomalii pola magnetycznego lub oporności elektrycznej. Metody te często pozwalają także na faktyczne odnalezienie (i oszczędzenie dzięki temu wiele czasu) poszukiwanych struktur, np. śladów po zabudowaniach.

Geofizyka jest więc narzędziem, które pozwala uniknąć przeszukiwania gruntu „na ślepo”. Metody elektrooporowe, magnetyczne, czy sejsmiczne są naszymi „oczami”, tam gdzie nie możemy zajrzeć bezpośrednio. Ważnym narzędziem badań jest także georadar.

Podczas konferencji prelegenci omawiali sposobu prowadzenia badań i przedstawili szereg wyników oraz obrobione dane geofizyczne.

 

Tekst: Helena Ciechowska, Redakcja: prof. Leszek Czechowski