Historia Marsa wciąż w powijakach :-)

Historia geologiczna Ziemie jest starannie podzielona na eony, ery i mniejsze okresy. Niestety trudniej to zrobić z historią Księżyca lub Marsa. Oba ciała są stosunkowo najlepiej znanymi ciałami niebieskimi ale niewiele z tego wynika. Jest to częściowo efekt braku życia, które ma znaczenie dla ziemskiej stratygrafii. Dla wielu ciał niebieskich wiek powierzchni określa się za pomocą gęstości kraterów uderzeniowych. Takie badania pozwoliły wyróżnić na Marsie okresy:

  • przednoachijski (do powstanie basenu Hellas)
  • noachijski (od 4,1 do 3,7 mld lat) 
  • hesperyjski (3,7-3 mld lat)
  • amazoński (od 3 mld lat do chwili obecnej)
Inne kryterium to wiek przeobrażenia minerałów. Przy tym kryterium odróżniamy epoki powstawania minerałów ilastych (Phyllocian), siarczanów (Theiikian), i tłenków żelaza (Siderikan). Jak widać podział jest równie mało precyzyjny co ten poprzedni. Może najbliższe misje marsjańskie pozwolą na dokładniejsze opisanie historii Marsa 🙂